Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa Rent a Toy Sp. z o. o. ustanowiła politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Spółka Rent a Toy Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych spółce ZENBOX Sp. z o.o. (Podwykonawca)

Podwykonawca posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych.

Klient logując się do systemu akceptuje Politykę Prywatności i sposób przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Rent a Toy Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Rent a Toy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sarmackiej 12/3, 02-972 Warszawa informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane podane przez Klientów Rent a Toy Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu wykonywania umów zawartych z Klientami, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu oraz archiwalno – statystycznym.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Klient ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem maila amakulec@rentatoy.pl

Aktualizacji danych teleadresowych (adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego) można w każdej chwili dokonać mailowo.

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wymagania prawa polskiego regulujące proces przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zarząd Rent a Toy Sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i deklaruje, że wszyscy pracownicy i współpracownicy spółki przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Prywatności.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Rent a Toy Sp. z o. o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). Rent a Toy Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zatwierdził: Zarząd Rent a Toy Sp. z o.o.